Publikační činnost

Google Wave - konečně e-mail pro 21. století?

Komunikační nástroj, který může odstranit nedostatky klasického e-mailu, IM a sociálních sítí, pokud se prosadí.

TeamCity, maven and encoding problems

I's been a while since my last post (haven't been doing smth interesting ? just coding, building and surfing) so it is the high time to add smth.

Možnosti současného Internetu

V současné době nemusíme Internet využívat pouze kvůli elektronické poště, k získávání informací či chatování v sociálních sítích.

Mikroformáty: využití nejen v socialware

Tento způsob vyznačování určitých informací ve stránce se stal nejúspěšnější implementací sémantiky za poslední roky.

iBATIS cache is not flushed on transaction rollback

Today, I got several reports of failing test cases from our Teamcity. As usually, I run all the tests locally, but (with no surprise) all passed. So I looked in the build log to figure out what can be wrong and after an hour of digging in and out I found the problem.

Web Service with Oracle SSO

Today, I was facing a new challenge: using Axis2 Web Service client, we need to access a User Web Service that uses Single sign-on (SSO) authentication.

Google+