Mikroformáty: využití nejen v socialware

Tento způsob vyznačování určitých informací ve stránce se stal nejúspěšnější implementací sémantiky za poslední roky.

Mikroformátům se věnuje vcelku dost pozornosti, proto by zdroje na konci tohoto článku měly obsáhnout většinu problematiky.

Nedávno kolega v práci vzpomínal na známé buzzwordy, které byly nebo jsou aktuálně v módě. Věří tomu, že se dalším takovým slovem, po boku Web 2.0, přístupnosti, SEO a socialware, stane HTML 5. Osobně nevím, zda se v současnosti o HTML 5 mluví více než třeba před dvěma lety. Každopádně rozhodně je to technologie, která také díky Google (Google Wave, Chrome OS) projde určitou popularizací. Nejspíš také proto, že W3C už deset let nevydalo kloudnou normu v oblasti HTML.

Dlouhá léta se snaží být buzzwordem i sémantika. Vlastně kvůli tomuto tématu započal vývoj XHTML 2, který byl před nedávnem zastaven.

Zní to možná trochu jako klišé, ale sémantika je často spojována s Web 3.0. Sémantické by mělo být všechno: od webových stránek, přes různá data v informačních systémech až po výsledky vyhledávání ve vyhledávačích. Od toho se očekává záruka kvalitnějšího třídění informací, jejich dohledatelnost a relevantnost. Přístupnost konečně také.

Realita je ale jiná. Zdá se, že kromě sémantických značkovacích elementů neumíme sémantickou informaci ničím jiným v dnešní době na webu vyznačit. Všechny pokusy zatím ztroskotaly, protože rychlost implementace nových standardů je na webu velice pomalá.

HTML 5 přidá pár sémantických elementů navíc. Otázkou zůstává, jak je zohlední vyhledávače. Každopádně weby lze již dnes vytvářet touto normou vcelku bez problémů.

Mikroformáty se těší podpoře mnoha velkých hráčů, protože nevyžadují žádnou technologii navíc. Jednoduše využívají toho, co tu máme roky.

Základním principem je atribut class, který obsahuje příslušné hodnoty označující sémantickou informaci.

Celý článek na webu FG Forrest

Google+