Google Wave - konečně e-mail pro 21. století?

Komunikační nástroj, který může odstranit nedostatky klasického e-mailu, IM a sociálních sítí, pokud se prosadí.

E-mail vznikl před třiceti lety hlavně jako prostředek posílání krátkých zpráv. Postupem času se jeho možnosti rozrůstaly, tak aby pokryly potřeby uživatelů. Je úspěšný hlavně díky tomu, že se velice snadno používá a poslat někomu zprávu, bylo logické využití elektronické sitě, proto se masivně rozšířil a ovládat jeho základní vlastnosti dovede většina z nás.

Naproti tomu pokročilejší uživatelé používají e-mail k jiným účelům nežli byl původně zamýšlen. Jedná se hlavně o přílohy, kdy se častokrát jedná jen o dosažení jediného cíle - přenést soubor(y) k někomu jinému. E-mail se k tomu nehodí z několika důvodů - vzniká mnoho kopií takových souborů a e-mailů, které je poté těžké sledovat a manipulovat s nimi, navíc není úplně pohodlné z e-mailu soubory stahovat a prohlížet.

Typickým příkladem je posílání dokumentů mezi spolupracovníky nebo posílání fotografií, které chceme ukázat známým.

E-mail se také používá jako komunikační prostředek mezi více účastníky. Sledování takové konverzace je ale velmi nepřehledné, musí se číst odspodu, způsob oddělování zpráv je starý jako sám e-mail a samozřejmě vzniká spousta kopií dané konverzace a špatně se pak zpetně vyhledává. Google se snaží e-maily spojovat v konverzace a lépe je tak třídít a zobrazovat, docela se mu to daří, podobné vlastnosti přejímají e-mailový klienti jako je Outlook.

Bohužel ale jiný univerzální způsob neexistuje. E-mail má každý a základní práce s ním je relativně jednoduchá, proto se používá i na věci, na které navrhován nebyl. Všechny specializované systémy, které se snažily řešit různé nedostatky e-mailu ho nedokázaly zatím důstojně nahradit, protože jsou právě většinou specializované na konkrétní požadavky.

Google Wave

Google Wave je komunikační a kolaborační nástroj, který spojuje některé vlastnosti e-mailu, instant messangeru, diskusního fóra a sociální sítě. Konverzace může probíhat jak v reálném čase (IM), tak off-line (e-mail) - konverzace ale zůstává velice přehledná oproti e-mailové a zároveň perfektně archivovatelná (historie) oproti IM (ty mají pouze lokální historii, která je dostupná jen na jednom počítači, musí se zálohovat a není kompatibilní mezi jednotlivými klienty. Google Talk je vyjímkou, ten historii uchovává v Gmailu).

Wave se snaží na komunikační proces dívat tak, aby splnil potřeby a cíle uživatele rychle a bez nutnosti se učit jakoukoli logiku a hierarchii informací v aplikaci. Každá vlna je vlastně konverzací, do které se velice snadno zapojují další osoby, nicméně stále zůstává přehledná a funkční, základní editování je velice intuitivní a nepředpokládají se žadné další znalosti.

Google Wave či e-mail se nesnaží kategorizovat data podle typu jako například sociální sítě a další webové či specializované aplikace. Nenabízí žádnou "fotogalerii", "videogalerii", "zprávy" atp., ale vše je na jednom místě tak jak si žádá konkrétní konverzace ve vlně. Stejně jako e-mail nic nekategorizuje (nevytváří hierarchickou strukturu dat), Wave se chová podobně. A je to tak dobře, protože to je jeden z dalších důvodů proč je e-mail tak úspěšný. Samozřejmě že nabízí složky jako Inbox nebo Spam, ale informace, které chcete předat jsou na jednom místě.

Běžní uživatelé hierarchické členění špatně zvládají, nejslabším článkem uživatelských prostředí je hierarchické členění dat (což je třeba i navigace). Souvisí to s myšlenkovým modelem uživatele, který je odlišný například od developerů, kteří přemýšlí více logicky a kategorizace je jim vlastní.

Ploché prezentování informací je daleko efektivnější a rychleji se s informacemi pracuje, e-mail je vskutku jednoduché používat, problém je, že nemá nástroje jak prezentovat přidané informace (přílohy) a jak vést konverzaci, byl konstruován na jednoúčelové odeslání zprávy - to provádí perfektně.

Například sdílet fotky přes klasický e-mail není moc praktické, přímo z e-mailu se těžko prohlížejí, pokud jich je více, tak je pokročilejší uživatel "zabalí" což znamená danou přílohu stáhnout, „rozbalit” (ne každý zvládne) a fotky prohlížet vlastními silami na počítači.

Google Wave to reší nějak takhle

Výsledek

Prohlížení fotek probíhá přímo v Google Wave.

S dokumenty či videi se pracuje obdobně

Konverzace se dá zase sledovat pomocí funkce "playback" - tedy nechat si od začátku přehrát jak se konverzace vyvíjela a kdo kdy co napsal, což zvyšuje pravděpodobnost, že si konverzaci přečte i ten, kdo do ní vstupuje později.

Další funkčnost

Ve skutečnosti Wave toho umí více díky rozšířením (gadgety) a vlastnímu protokolu. Známá prezentace Wave dobře popisuje:

http://www.youtube.com/watch?v=v_UyVmITiYQ

Srovnání s ostatními službami

Není třeba v tom hledat druhý Facebook nebo Twitter, to jsou specializované aplikace, byť Facebook zažívá v Čechách už více jak rok slušný boom, vnímám ho jako módní záležitost, která se zřejmě postupem času vyprofiluje pro konkrétnější cílové (věkové) skupiny - teenageři?

Wave spíše pokrývá obecnější možnosti komunikace oproti sociálním sítím, základní práce je dostatečně jednoduchá, pro pokročilejší nabízí velké možnosti rozšíření.

Po delší době jedna z mála služeb, u které vidím vysokou užitečnost, i když samozřejmě existuje i opačný názor.

Prosadí se?

V současnosti je Wave pořád v jakémsi stádiu Preview, mnoho věcí se musí dotáhnout, abyse dostal do veřejné Bety (finální verze se může značně lišit). Google nyní potřebuje masivní feedback, aby si ujasnil jakým směrem službu dál posouvat, sám neví co přesně a jak by měl Google Wave umět, musí to odpozorovat od uživatelů. Pokud ale nebude Wave velmi, velmi intuitivní, bude mít problém se rozšířit.

Google roky vyvíjí rozmanité služby, pokud se mu je podaří šikovně integrovat, může vzniknout celkem robustní on-line platforma - takový Internet v Internetu, Chrome OS(?)

Může vzniknout místo, ze kterého budeme moci spravovat jak svoje osobní věci (Google Docs, Calendar), tak můžeme mít přístup k aktuálním informacím (agregátor Google News, Google Reader, YouTube), spojení s okolním světem díky Google Voice, Google Search. Integrace takových služeb je ale velmi obtížný úkol, lehce se může stát, že pokud to Google provede špatně, ohrozí tím celý svůj arzenál služeb.

Pro Wave bude později zásadní integrace s těmito službami (některé již částečně integruje pomocí gadgetů, důležité bude se obratně vypořádat s Gmailem), ale to není teď na pořadu dne. Musí se nejdříve zjistit, zda je to to, co lidé od komunikačního nástroje chtějí.

Google+