YWA Client - když Vám Yahoo nestačí

Používáte Yahoo! Web Analytics? Rádi by jste propojili data z YWA s vaším firemním informačním systémem a získávali reporty v podobě, která vám vyhovuje? Nabízíme vám řešení.

Internetové rozhraní YWA je mocným nástrojem pro zobrazování a správu reportů, nicméně zaostává v možnostech exportování dat. Při velkých objemech se navíc aplikují limity, které neumožní stažení reportů v úplné podobě, občas dochází k chybám při stahování a celý proces nelze automatizovat.

Naše aplikace YWA Client tyto problémy řeší s využitím YWA API, což je rozhraní poskytující přístup k reportům. Aplikace může být provozována na vaší infrastruktuře a poskytuje prostředky pro stažení, konverzi a ukládání reportů.

Aplikace je jednoduše konfigurovatelná, je možné zvolit celé reporty ke stažení, nebo pouze vybrané údaje. Období pro stahování reportů lze zvolit jako konkrétní datum, případně lze periodicky stahovat poslední reporty.

Stažený report lze odeslat na FTP server nebo uložit k dalšímu zpracování.

Pro další informace o aplikaci YWA Client nás kontaktujte na : obchod@ap-connect.cz.

Google+